Micro Grünen
1 2  
Anzeige
Tarwegras Microgreens 250gr
€ 1.65
Alfalfa Microgreens 250gr
€ 4.50
Broccoli Microgreens 250gr
€ 15.00
China Rose Microgreens 250gr
€ 8.00
Fenegriek Microgreens 250gr
€ 4.50
Rode Kool Microgreens 250gr
€ 12.00
Mosterd Microgreens 250gr
€ 6.95
Radijs Microgreens 250gr
€ 4.75
Zonnebloem Microgreens 250gr
€ 5.50
Sango Microgreens 250gr
€ 14.00
Red Clover Microgreens 250gr
€ 5.25
Tuinkers Microgreens 250gr
€ 7.00
Rucola Microgreens 250gr
€ 6.50

€ 3.50

€ 3.50

€ 3.50
1 2